Yazılar No Comments

Üstün Yetenekli Kime Denir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve bu alanda çalışan pek çok araştırmacının benimsediği tanıma göre zeka bölümü (IQ) çeşitli ölçeklerde sürekli olarak normların üzerinde ve kendi yaşıtlarından rastgele seçilmiş bir kümenin %98’inden üstün olanlara üstün zekalı denir. Üstün yetenekli ise zeka bölümü sürekli olarak normların üzerinde olup güzel sanatlar, matematik ve teknik gibi alanlarda yaşıtlarından belirgin ölçüde üstün olanlara verilen addır.  Webb, Gore, Amend ve DeVries (2007) üstün yeteneğe sahip olan çocukların genel özelliklerini sıralamıştır; Bebeklik gibi erken bir dönemde başlamış olan olağan…