Hangi konularda destek alabilirsiniz?

Bebeklik döneminden ergenlik döneminin sonuna kadar olan çocuk, genç ve ailelerine yönelik olarak psikolojik destek hizmeti vermektedir. Okul ve eğitim projelerine kurumsal danışmanlık vermektedir.  Çalışmalarının odağını erken çocukluk dönemi, okul çağı çocukları ve gençlerin gelişimlerinin değerlendirilmesi, yaşanan problemlerin değerlendirilmesi ve çözüm için danışanların desteklenmesi oluşturmaktadır.

Gelişim Takibi ve Pedagojik Değerlendirme

Bebeklik döneminden itibaren gelişim aşamalarının değerlendirilmesi ve bebek/çocuklar için geliştirilmiş gelişim gözlem formları doğrultusunda bireysel çalışmalar planlamaktadır. 

CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) – Zeka Testi

5-17 yaş arası çocukların zihinsel becerilerini ölçen ve güçlü/desteklenmesi gereken alanları belirleyen bir zeka değerlendirme testidir.

WISC-R Zeka Testi

6-16 yaş arası çocukların zihinsel becerilerini ölçen bir zeka değerlendirme testidir.

Aile Ortamında Görülen Değişikler

Anne ve babanın boşanması, aile içinde bir kaybın yaşanması, yeni doğacak olan kardeş, annenin çalışmaya başlaması gibi ev ortamında süregelen  durumların değişmesi ile çocukların bir destek sistemi olmadan bu süreçleri yönetmeleri güç olabilir. Bu konularla ilgili olarak çocuk odaklı çalışmalar yapmaktadır.

Aile İçi İletişimde Yaşanan Problemler

Anne ve baba olmanın getirdiği güzelliklerin yanı sıra zorlukları da beraberinde getirir. Bu zorluklar aşılamadığında ise anne-baba-çocuk ilişkisinin doğru olarak kurulmamasına ya da zedelenmesine neden olabilir. Çocuk yetiştirme sürecinde yaşanan sorunlarla başa çıkabilme becerilerinin ve aile içi iletişim değerlendirilmesi.

Bağlanma Bozuklukları

Yepyeni bir dünyaya adım atan  bebeğin, özgüvenli bir çocuk ve kendine güven duyan bir yetişkin olması bağlanma sürecinin iyi yönetilmesi ile gerçekleşebilir. Bu sürecin ve süreçte yaşanan bazı nedenlere bağlı olarak çocukta yaşanan duygusal sorunların değerlendirilmesi.

Okul Olgunluğu Değerlendirmesi

Ülkemizin standartlarına göre geliştirilmiş tek okul olgunluğu testi olan Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği ile çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminin okula başlamaya hazır olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Okula Uyum Problemleri

Evden ayrılarak okula başlama süreci çocuklar için de, aileleri için de yeni bir maceranın başlangıcıdır. İyi bir başlangıç yapabilmek için çocuğun okula hazırlanması ve başa çıkma becerilerinin arttırılması çalışmalarının yapılması önem taşımaktadır.

Okul Ortamında Yaşanan Sorunlar

Okul ortamı sadece akademik olarak değil, öğrencilerin sosyal-duygusal olarak da zorluklarla karşılaştıkları ve bu zorlukları aştıkça geliştikleri bir ortamdır. Bu süreçte yaşanan sorunların değerlendirilmesi.

Davranış ve Uyum Bozuklukları

Çocuklarda görülen davranış bozukluklarının (alt ıslatma(enüresiz), dışkı kaçırma(enkopresiz), parmak emme, tırnak yeme, dönemsel korkular, uyku bozuklukları, içe kapanıklık, saldırganlık, dürtü kontrolü,… vb.) çocuğun gelişim takibinin yapılarak değerlendirilmesi.

Duygudurum Bozuklukları

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da erken yaşlardan itibaren görülebilen duygudurum bozuklukları bulunur. Ancak çocukların kaygı ve endişe kaynakları ve gösterdikleri belirtiler erişkinlerden farklı olabilir. Öznel fobiler, sosyal fobi, panik atak gibi birçok nedenlere bağlı olarak çocuk ve gençlerde en sık rastlanan kaygı bozuklarının ve depresif semptomların değerlendirilmesi.