WISCR ZEKA TESTİ

6-16 yaş arası çocukların zihinsel becerilerini ölçen bir zeka değerlendirme testidir.

OKUL OLGUNLUĞU / OKULA HAZIRBULUNUŞLUK TESTLERİ

Ülkemizin standartlarına göre geliştirilmiş tek okul olgunluğu testi olan Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği ile çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminin okula başlamaya hazır olup olmadığı değerlendirilmektedir.

CAS (BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ) ZEKA TESTİ

5-17 yaş arası çocukların zihinsel becerilerini ölçen ve güçlü/desteklenmesi gereken alanları belirleyen bir zeka değerlendirme testidir. Çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir. CAS ayrıca  aşağıdaki durumların değerlendirilmesi amacı ile de kullanılmaktadır;

  • Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi

CAS’in dört ölçeği de üstünlüğün değerlendirilmesi için gerekli olan bilişsel işlemlerin değerlendirilmesine olanak sağlar. CAS bilişsel işlemlerin geniş kapsamlı bir şekilde ölçümüne olanak sağlar ve geleneksel zeka testleriyle ölçülemeyen bilişsel alanlarda üstün olan bireyleri belirleyebilir. Ölçülen fonksiyonların daha geniş kapsamlı olması nedeniyle geleneksel testlerle belirlenenlere göre daha çeşitli alanlarda üstün olan çocukları belirleyebilir.

  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu  Olan Çocukların Değerlendirilmesi

CAS, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel işlem özelliklerinin değerlendirilmesi için uygun bir araçtır. Dikkat ve Planlama Ölçekleri bu tanı düşünüldüğündü özellikle önemlidir. Dikkat Ölçeği; bireyin, seçici dikkatte, uygun uyarıcıya yönelmede ve uygun olmayan uyarıcılara ise direnmede ne kadar başarılı olduğunun belirlenmesi konusunda uygulayıcılara olanak sağlar. Planlama Ölçeği; çocukların, bilişsel aktiviteleri organize etmede ve kendilerini programlamadaki düzeylerini belirlemede ne kadar başarılı olduklarının belirlenmesinde uygulayıcılara iyi bir değerlendirme aracı sağlar.

  • Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi

CAS, Öğrenme güçlüğünün altında yatan bilişsel işlemlerin değerlendirilmesi için de uygun bir araçtır. Örneğin, okumadaki şifre çözmeyle ilişkili Ardıl Bilişsel İşlem problemlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlem Puanları okuduğunu anlamayla ilgili olabilir. Aynı şekilde, matematik problemlerinin çözümüyle ilgili Planlama güçlüklerinin belirlenmesinde kullanılabilir.

  • Zihinsel Güçlüklerin Değerlendirilmesi

Bir çocuğun zihinsel güçlüklerinin belirlenmesinde CAS iki açıdan kullanışlıdır. Birincisi, çocuğun eğitim yoluyla sonradan öğrendiği bilgilere çok az ihtiyaç duyan bir değerlendirme sağlar. Böylece çocuk bilgi eksikliği nedeniyle testlerde başarısız olmayacak ve doğal performansı puanlara tam olarak yansıyacaktır. İkincisi, birçok farklı bilişsel işlemin değerlendirilebilmesine olanak sağladığı için ayırıcı tanıya yardımcı olabilecektir.

PASS TEORİSİ BİLİŞSEL DESTEK PROGRAMI

5 –17 yaş arası çocuk ve gençler için düzenlenmiş olan bilişsel müdahale programıdır. Bireysel değerlendirme ile öğrencinin Planlama, Eş zamanlılık, Dikkat ve Ardıllık performansı değerlendirilir ve öğrenciye özel bir plan oluşturulur. Bu sayede öğrenme performansını etkileyen olumlu ya da olumsuz yanlar değerlendirilebilir. Sonuç olarak; öğrenmekten keyif alan, bilişsel başarı duygusunu yaşayan, kendi güçlü yanlarını bilen ve onları kullanabilen çocukların gelişimine katkı sağlanır.

Kullanıldığı alanlar;

  • Akademik performasını geliştirmek isteyen öğrenciler,
  • Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi),
  • Odaklanma konusunda güçlük yaşayan öğrenciler (Dikkat Eksikliği, DEHB),
  • Bildiği konularda basit hatalar yapan öğrenciler,
  • Akademik çalışmalarını uzun saatlerde tamamlayan öğrenciler bireysel olarak planlanan çalışma programından oldukça yarar göreceklerdir.