Bebeklik döneminden ergenlik döneminin sonuna kadar olan çocuk, genç ve ailelerine yönelik olarak psikolojik destek hizmeti vermektedir. Okul ve eğitim projelerine kurumsal danışmanlık vermektedir.  Çalışmalarının odağını erken çocukluk dönemi, okul çağı çocukları ve gençlerin gelişimlerinin değerlendirilmesi, yaşanan problemlerin değerlendirilmesi ve çözüm için danışanların desteklenmesi oluşturmaktadır.

OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi çocuğun zorluklarla baş edip çözümler bulmasını ve problem çözme yeteneğini güçlendirmesini sağlar. Oyun terapisi sırasında psikoterapist, duygusal süreçleri oyun eşliğinde destekler.

PASS BİLİŞSEL DESTEK PROGRAMI

Nöropsikolojik Yaklaşımla Temellendirilmiş PASS Teorisi Bilişsel Destek Programı; 5 – 17 yaş arası çocuk ve gençler için düzenlenmiş olan bilişsel müdahale programıdır. Bireysel değerlendirme ile öğrencinin Planlama, Eş zamanlılık, Dikkat ve Ardıllık performansı değerlendirilir ve öğrenciye özel bir plan oluşturulur. Bu sayede öğrenme performansını etkileyen olumlu ya da olumsuz yanlar değerlendirilebilir. Sonuç olarak; öğrenmekten keyif alan, bilişsel başarı duygusunu yaşayan, kendi güçlü yanlarını bilen ve onları kullanabilen çocukların gelişimine katkı sağlanır.

PSİKOTERAPİ

Psikoterapi sürecinde terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır. Sadece psikolojik sorunlar yaşayan kişiler değil, isteyen herkes hayatının herhangi bir döneminde psikoterapi sürecine girebilir. Psikoterapi eğitimini almış ruh sağlığı uzmanları (Psikiyatrist, Psikolog ya da Psikolojik Danışman) tarafından uygulanabilir. Psikoterapist kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar.