Psikoterapi

Psikoterapi sürecinde terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır. Sadece psikolojik sorunlar yaşayan kişiler değil, isteyen herkes hayatının herhangi bir döneminde psikoterapi sürecine girebilir. Psikoterapi eğitimini almış ruh sağlığı uzmanları (Psikiyatrist, Psikolog ya da Psikolojik Danışman) tarafından uygulanabilir. Psikoterapist kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar.

Online Terapi

Dünyanın istediğiniz yerinden online iletişim kanallarıyla terapi hizmeti alabileceğiniz bir terapi modelidir. Özellikle yaşadıkları bölgede anadilde terapist bulamayanlar, görüşmelerini online olarak sürdürmeyi tercih edenler, travmatik durumla başa çıkma konusunda hızla uzmana ulaşmak isteyenler için kullanılan bir terapi yöntemdir. Online terapi sürecinde size uygun olan bir saat planlanır. Yüz yüze görüşmeden farklı olarak Skype, Zoom, Facetime vb. online iletişim yolları kullanılır. Ancak terapinin etik ilkeleri ve terapötik yöntemler yüz yüze terapide olduğu gibi uygulanmaya devam eder.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi çocuğun zorluklarla baş edip çözümler bulmasını ve problem çözme yeteneğini güçlendirmesini sağlar. Oyun terapisi sırasında psikoterapist, duygusal süreçleri oyun eşliğinde destekler. Oyun terapisi 2.5 yaşından 13 yaşına kadar uygulanabilir ve oyun terapisi her alanda problem yaşayan her türlü çocuğa fayda sağlar. G. L. Keppers’ın ifadesiyle; oyun terapisi, çocuğa korku, nefret, yalnızlık gibi duygularını, başarısız, yetersizlik gibi hislerini ve diğer sorunlarını oynayarak sergilemesi için verilen yaşamsal bir fırsattır. Çözülmesi zor olan konular bile oyunlar aracılığıyla dile gelir, anlam bulur. Oyun terapisinin sıklıkla kullanıldığı alanlar;

 • Okula adaptasyonda güçlük çeken ve okulla ilgili yaşanan sorunlar
 • Aile ortamında görülen değişiklikler(Kayıplar,kardeş doğumu, aile bireylerinin işe dönmesi…)
 • Göç, Taşınma
 • Öfke Kontrolü
 • Kayıp ve yas sürecindeki çocuklar
 • Anne-baba ayrılması veya aile ilişkilerinin bozulması
 • Travmatik yaşam olayları ve krizler (Pandemi süreci,Doğal felaketler vb.)
 • Davranış bozuklukları (Alt ıslatma, parmak emme, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları…)
 • Anksiyete(Kaygı)
 • Fobiler
 • Depresyon
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Akademik, sosyal ve fiziksel gelişim sorunları
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Somatik rahatsızlıklar
 • Kronik sağlık problemleri yaşayan çocuklar
 • Özgüven eksikliği

Sanat Terapisi

Amerikan Sanat Terapileri Derneği “Hastalık, travma ya da yaşamlarında güçlük çeken kişilerin ya da kişisel gelişimini arttırmayı hedefleyen kişilerin bir profesyonel eşliğinde sanatın iyileştirici gücünü kullanmaları” olarak tanımlar. Sanat terapisinde metaforlar, semboller, görsel imgeler, ve sanatı oluşturma sürecini kullanır. Bu sayede psikoterapide ele alınan konular sanatın süzgecinden geçtikten sonra danışanla yürütülen seansa taşınır.