Uzman Psikolojik Danışman
Özge Gülmeriç

2004 yılında Bursa Milli Piyango Anadolu Lisesi’nden 2008 yılında da Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonrasında Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü Yüksek Lisans Programına kabul edilerek,  “Cinsiyet ve Yaş Değişkenlerinin Minnettarlık ve Duygusal Zeka Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” üzerine olan teziyle programı tamamlamıştır.

Bebeklik döneminden ergenlik döneminin sonuna kadar olan çocuk, genç ve ailelerine yönelik olarak yüz yüze psikolojik destek ve online terapi hizmeti vermektedir. Uzun yıllar okullarda psikolojik danışman/pedagog olarak çalıştıktan sonra 2016 yılından itibaren çalışma hayatına eş kurucusu olduğu Lima Psikoloji’de devam etmektedir. Çalışmalarında psikodinamik yönelimli oyun terapisi ve sanat terapisini kullanmaktadır.

Uzmanlık Alanları

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Bebek ve Çocuk Gelişim Gözlem ve Testleri

Zeka Testleri (WİSCR _CAS)

Dikkat ve Öğrenme Güçlüğü Değerlendirmesi

Öğrenme Güçlüğü

Okula Uyum Sorunları

Duygudurum Bozuklukları

Korku/Fobiler/Kaygılar

Takıntılar (Obsesif Düşünceler)

Davranış ve Uyum Bozuklukları

Duygudurum Bozuklukları

Anne, Baba, Çocuk Destek Programları

Ebeveyn Danışmanlığı

Anne Baba Tutumları

Kardeş Kıskançlığı

Aile İçi Değişikliklerde Psikolojik Destek (Boşanma, Taşınma, Göç)

Aile içi Dinamiklerin Değerlendirilmesi

Uyguladığım Test ve Ölçekler

CAS Zeka Testi

WISC-R Zeka Testi

Projektif Çocuk Gözlem Testleri

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği

Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE)

Frostig Görsel Algılama Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Burdon Dikkat Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği Testi