Yazılar No Comments

Çocuklardan Zor Sorular – Baba sen de ölecek misin?

Çocuklar, hayatı tanımaya ve öğrenmeye heveslidir. Özellikle anaokulu döneminde rol modelleri olarak gördükleri anne, baba ve öğretmenlerinin görüşlerini ve bilgilerini oldukça fazla önemserler. Bu nedenle de bol bol soru sorarlar. Sordukları sorular genellikle bildiğimiz yerden çıksa da bazen cevabını vermekte zorlandığımız sorularla bizi terletebilirler. Bildiğiniz gibi çocukların kendilerine, hayata ve geleceğe yönelik düşüncelerinin şekillendiği bu yaş grubunda aldıkları ya da alamadıkları cevaplar bakış açılarını etkileyecektir. 5-6 yaş grubunda çocuklar ölüm ve cinsellik konularına merakla yaklaşırlar, aslında bu merak duygusunun artması…