Yazılar No Comments

Nasıl Öğreniyorsunuz?

Nasıl öğrendiğinizi düşündünüz mü? Peki, çocuğunuz nasıl öğreniyor düşündünüz mü? Yapılan araştırmalar kişiye özgü öğrenme stilleri ile daha kolay bir şekilde öğrendiğimizi ortaya koyuyor.

Öğrenme kavramını incelediğimizde öğrenenlerin bilgiyi algılama,  işleme,  düzenleme,  problem çözme,  ürün ortaya koyma,  güdülenme şekillerindeki farklılıkları göz önüne alınmaya ve kişilerin bunlarla daha iyi öğrenmelerini sağlamak için bir ortak yol geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu yollardan biri de; kişiye özel öğrenme stilleri geliştirmektir.

Öğrenme stilinizi belirlemek öğrenmeyi daha keyifli bir hale getirebilir… Hem de bu durumu basit bir şekilde bu yazı dizisini okuyup kendiniz de tespit edebilirsiniz.

Reinert (1976), öğrenme stillerini görerek öğrenenler, işiterek öğrenenler, sosyal öğrenenler ve hareket yoluyla öğrenenler olmak üzere dört grupta sınıflandırmıştır.

  1. Görsel öğrenenler: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih edenler, kendi kendilerine okuyarak öğrenirler, renkli sayfaları, grafik ve haritaları tercih ederler. Görsel öğrenme size göre mi? Daha fazla bilgi için tıklayın.
  1. İşitsel öğrenenler: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. İşitsel öğrenme size göre mi? Daha fazla bilgi için tıklayın.
  1. Kinestetik öğrenenler: Bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bu kişiler, öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler, bu da bazen kişinin el ile hissetmesine dayanır. Kinestetik öğrenme size göre mi? Daha fazla bilgi için tıklayın.
  1. Sosyal öğrenenler: Bazı kişiler de başkalarıyla sosyal etkileşim halinde daha iyi öğrenirler. Sosyal öğrenme size göre mi? Daha fazla bilgi için tıklayın.

Öğrenme ve öğretme stillerini iyi olanlar ve kötü olanlar diye ayırmamız mümkün değildir. Ancak bu stillerin bazılarının bize uyduğunu ya da uymadığını söyleyebiliriz.

Kaynakça: Reinert, H. (1976). One Picture is worth a thousand words? Not necesessarily. Modern language Journal. 60, 160-168.

Bir cevap yazın