Yazılar No Comments

Öğrenme Stilleri – İşitsel Öğrenenler

Reinert (1976), öğrenme stillerini görerek öğrenenler, işiterek öğrenenler, sözlü sembollerle öğrenenler ve hareket yoluyla (kinestetik) öğrenenler olmak üzere dört grupta sınıflandırmıştır. İşitsel öğrenen kişilerin özellikleri aşağıdaki tablodadır.

İşitsel öğrenen öğrenciler;

Doğal olduğu yerler Doğaçlama konuşmaSpontan düşünmeKarşılaştığı insanların yüzlerini unutma ama adlarını hatırlama

Kelimelerle ve dille çalışma

Hafif sesli ortamlarda çalışma

Problem çözme yolları Seçenekler hakkında konuşmaBir durumda ne yapılacağını o durumu yaşayanlara sormaHedefi sözle ifade etme

Sözlü tekrarlama

Değerleme ve test etme ihtiyacı Yazılıdan daha çok  sözlü anlatmaProjelerini sözlü olarak sunmaProje olarak şiir okuma, şarkı söyleme

Ne öğrendiğinin birileri tarafından sorulması

En iyi öğrenme yolları Yüksek sesle konuşmaBir öğretmeni dinlemeKüçük ve büyük grup tartışması yapma

Çalışırken fon olarak sözsüz müzik dinleme

Okuma/çalışma özellikleri Diyalog ve oyunları (piyesleri) okumaKarşılaştırma için içten ve dıştan seslendirmeOkurken, ne okuduğu hakkında kendi kendine ve başkalarına konuşma

Yeni kelimeleri seslendirmede başarı sağlama

Okuldaki olası güçlükler Hızlı okuma; görsel öğrenenlerden daha yavaş okumaUzun sürede sessizce okuyamamaOkuma yönlendirmeli olması; resimlere, tablolara  ve şekillere dikkat etmeme

Okunması ve yazılması gereken zamana bağlı testleri uygun bir şekilde yapamama

Konuşma sırasını beklerken sabırsız olma, bekleyememe

Anlamlı ayrıntıları görememe

İşitsel öğrenen öğrenciler için öneriler;

Sesli kitaplar:  Ders kitaplarının ya da okuma kitaplarının cd’lere kaydedilmiş halini dinlemesi öğrenmesini kolaylaştırabilir.

Çalışma grupları: Arkadaşları ile birlikte çalışmak, tartışmak… işitsel öğrenenler için çok iyi bir öğrenme kaynağıdır.

Yüksek sesle okuma: Okuma parçalarının yüksek sesle okunması hatta kaydedilerek tekrar dinletilmesi bilgilerin öğrenilmesini ve akılda kalıcılığını arttırabilir.

Melodiler: Ezberlemesi gereken konulara melodi besteleyerek çalışması için destekleyebilirsiniz.

Matematik çalışırken: Yüksek sesle okuyarak yazması  ve basamaklandırarak, bir yandan da kendi içlerinde muhakeme yaparak öğrenmesi gerekir.

Bu öğrenme stili size göre değil mi? Diğer öğrenme stilleri için tıklayınız;

Görsel öğrenme stili 

Kinestetik öğrenme stili

Sosyal öğrenme stili

Kaynak: Reinert, H. (1976). One Picture is worth a thousand words? Not necesessarily. Modern language Journal. 60, 160-168.

Bir cevap yazın