Yazılar No Comments

Öğrenme Stilleri – İşitsel Öğrenenler

Reinert (1976), öğrenme stillerini görerek öğrenenler, işiterek öğrenenler, sözlü sembollerle öğrenenler ve hareket yoluyla (kinestetik) öğrenenler olmak üzere dört grupta sınıflandırmıştır. İşitsel öğrenen kişilerin özellikleri aşağıdaki tablodadır. İşitsel öğrenen öğrenciler; Doğal olduğu yerler Doğaçlama konuşmaSpontan düşünmeKarşılaştığı insanların yüzlerini unutma ama adlarını hatırlama Kelimelerle ve dille çalışma Hafif sesli ortamlarda çalışma Problem çözme yolları Seçenekler hakkında konuşmaBir durumda ne yapılacağını o durumu yaşayanlara sormaHedefi sözle ifade etme Sözlü tekrarlama Değerleme ve test etme ihtiyacı Yazılıdan daha çok  sözlü anlatmaProjelerini sözlü olarak sunmaProje olarak şiir okuma,…