Yazılar No Comments

Yemek ya da Yememek… İşte Anne ile Çocuğun Arasındaki Bütün Mesele Bu

Hamlet durumu farklı yorumlamış ama belki de Hamlet’in annesi ünlü tiradı bu şekilde düşünmüştür. Günümüzde bebeklerin doğumu ile hatta doğumundan çok önceden başlayan bir sorun; “yemek”. Doğum öncesinden itibaren annenin hatta babanın yemek yeme düzenindeki değişikliklerle ve bebeklikten itibaren de yapılan mamalar, sütler, ek gıdalar ve yemeklerle desteklenen ve düzenlenmeye çalışılan bir süreçtir. Hatta hepimizin bildiği gibi annelerimiz bizimle beraber olduğu sürece onların başlıca gündemini oluşturur. İlk andan itibaren düşündüğümüzde, anne/baba ve bebeğin karşılıklı ilişkisinde önemli bir rolü olan yemek…