Genel No Comments

Polyvagal Teori

Dengede olma halini konuşurken Stephen Porges’in Polyvagal Teorisini paylaşmamak olmaz sanırım… Polyvagal teoride tepkiler diye adlandırdığımız ya da psikanalitik bakış açısıyla savunmalar dünyayı deneyimlemenin sağlıklı ve uyum sağlayıcı yollarıdır. Ancak belirli bir savunma örtüntüsünün sürekli kullanılması bize çevremizi doğru algılama şansından mahrum bırakacaktır. Dr. Porges “Savaş, Kaç, Donma” tepkilerini anlattığı psikoloji ve otonom sinir sistemini birleştirdiği teorisinde güvende hissettiğimiz dönemlerde daha büyük bir çeşitlilikle ve daha uyumlu tepkiler verdiğimizi ancak travma sürecinde çevremizdeki tehlike sinyallerini o anda tepki verdiğimiz sinir sistemi durumuna okuduğumuzu ifade eder. Terapi sürecindeki amacımız da daha üst sistemde ve daha uyumlu tepkiler verebilmektir.

Bir cevap yazın