Yazılar No Comments

Öğrenme Stilleri – Sosyal Öğrenenler

Reinert (1976), öğrenme stillerini görerek öğrenenler, işiterek öğrenenler, sözlü sembollerle öğrenenler ve hareket yoluyla (kinestetik) öğrenenler olmak üzere dört grupta sınıflandırmıştır. Sosyal öğrenen kişilerin özellikleri aşağıdaki tablodadır.

Doğal olduğu yerler Kişilerarası ilişki becerisi, insanların duygularına katılmaSözel olmayan iletişimi okumaGrafik, el sanatı, ince yazı, sanat yazısı faaliyetine katılma

Sıcak, soğuk, koku… gibi çevre değişmelerini fark etme

Problem çözme yolları “Şayet şöyle olursa bu nasıl hissedilir?” diye düşünmeSorun ve çözüm konusundaki hisleri paylaşmak için insanlarla konuşmaDoğru olduğunu hissettiğinde  bir çözümü uygulama

Kendi doğrularının arkasından  gitme

Değerleme ve test etme ihtiyacı Kendisini rahat hissettiği zaman değerlendirmesi daha başarılı olurKlasik yazılı sorularına daha iyi bir şekilde cevap verirBaskının çok yüksek olmadığı sınavlarda başarılıdır.

Eğer ortam uygun olmazsa test fobisi yaşayabilir.

En iyi öğrenme yolları Öğretmeni sevme ve saymaHoş, konforlu ve güvenli bir sınıf ve çevre iklimine sahip olmaEline aldığı şeylerle çalışmayı sevme

Kendi hızı ile ilerleme

Sınıfta aldığı notları evde yeniden yazma

Okuma/çalışma özellikleri Zevkle okuma ve okuduğundan duygulanmaİstediği şeyleri okuma ve okuyacağı şeyleri seçmeyi sevmeTarihi – romantik roman ve hayat hikâyelerini tercih etme

Hoş ortamlarda daha iyi çalışma

Okuldaki olası güçlükler Duygularının incindiğini öğrenmeÖğretmenin yönlendirmesi ve onayı olmadan başaramamaSıcak bir şekilde döşenmemiş sınıfta çalışamama

Kendisini sevmeyen insanlarla çalışamama

Kişilerarası ilişkileri zayıf bir öğretmenin sınıfında olması

Eşyalara dokunma, hissetme, değiştirme ihtiyacı

Sosyal öğrenenler için öneriler;

Ön sıralarda oturmak: Ön sıralarda oturması daha dikkatli bir şekilde dinlemesine yardımcı olabilir.

Grup halinde çalışma: Kendisi gibi sosyal öğrenenlerle birlikte kuracacağı çalışma grupları, sosyalleşerek öğrenmesine yardımcı olabilir.

Ders dinlerken hareket: Ders dinlerken diğerlerinin dikkatini dağıtmayacak bir şekilde, kalemle ya da defterle oynayarak ders dinlemelerine izin verilebilir.

Dersi anlatan kişi: Ne kadar hareketli olursa o kadar iyidir. Karşılarındaki kişinin hareket halinde olması, mimik yapması öğrenmelerini kolaylaştıracaktır.

Bu öğrenme stili size göre değil mi? Diğer öğrenme stilleri için tıklayınız;

Görsel öğrenme stili 

İşitsel öğrenme stili

Kinestetik öğrenme stili

Kaynak: Reinert, H. (1976). One Picture is worth a thousand words? Not necesessarily. Modern language Journal. 60, 160-168.

Bir cevap yazın