Yazılar No Comments

Öğrenme Stilleri – Görsel Öğrenenler

Reinert (1976), öğrenme stillerini görerek öğrenenler, işiterek öğrenenler, sosyal öğrenenler ve hareket yoluyla öğrenenler olmak üzere dört grupta sınıflandırmıştır.  Görsel öğrenen kişilerin özellikleri aşağıdaki tablodadır.

Doğal olduğu yerler İyi giyinmeAyrıntıları ve renkleri hatırlama

Okuma, yazma, kanıt okuma.

İnsanların yüzünü hatırlama (ama adlarını unutma)

Yazılarda görülen isimleri hatırlama

Zihinsel (görsel) imgeler yaratma

Problem çözme yolları Talimatları okuma, problemleri listelemeDüşünceleri düzenlemede grafiksel malzeme hazırlamaAkış kartları kullanma

Kağıt üzerinde grafiksel çalışmaları görme ve akıl gözünde canlandırma

Değerleme ve test etme ihtiyacı Görsel/yazılı testlerAraştırma raporları

Yazılı raporlar

Grafiksel gösterimler

En iyi öğrenme yolları Not alma, liste yapmaÖğrenilecek bilgileri okumaKitaplar, video filmleri, filmler ve basılı malzemelerle öğrenme

Bir gösteriyi izleme

Okuma/çalışma özellikleri Eğlenme ve dinlenme için okumaUzun süre çalışabilmeÇalışma sırasında sessiz ortama ihtiyaç duyma

Hızlı okuma

Kelimelerin sesinden daha çok yazılı şeklini hatırlama

Okuldaki olası güçlükler Ne yapılacağını görmeden hareket edememeGürültülü ve hareketli bir çevrede çalışamamaGörsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleyememe

Öğretmenin hoş olmayan görüntüsü ile ilgilenme

Sıkıcı ve süslenmemiş sınıfta çalışamama

Konsantrasyonu bozan uygun, olmayan ışığı altında çalışamama

 Görsel öğrenenler için öneriler;

Bol renk: Çalışma kâğıtlarının dikkat çekici renklerdeki görsellerle hazırlanması yardımcı olacaktır. Kendi kendine çalışma yaparken de renkli kalemler, kitaplar… daha çok eğlenerek çalışmasına katkı sağlayabilir.

Çalışma kartlar: Yeni öğrendiği konuları içeren küçük kartlar hazırlanabilir ve çalışırken bu kartlar kullanılabilir.

Sembollerle destekleyin: Kitap, defter kenarlarına çalıştığı konuyla alakalı semboller çizilebilir.  (√Önemli, ∗   Dikkat et… )

Haritalar ve şemalar kullanın: Üzerine kısa notlar alınmış şemalar hatırlamayı kolaylaştıracaktır.

Bilgisayar kullanımı: Bilgisayarda hazırlanan ödevler ve projeler görsel öğrenen öğrenciler için eğlenceli aktiviteler olacaktır.

Planlama yapın: Planlamasını kendisinin yapmasına izin verin. Bunu bir kağıda çizebilir ve kolaylıkla görüp takip edeceği bir yere asabilirsiniz.

Bu öğrenme stili size göre değil mi? Diğer öğrenme stilleri için tıklayınız;

İşitsel öğrenme stili

Sosyal öğrenme stili

Kinestetik öğrenme stili

Kaynak: Reinert, H. (1976). One Picture is worth a thousand words? Not necesessarily. Modern language Journal. 60, 160-168.

Bir cevap yazın