Psikoterapi sürecinde terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır. Sadece psikolojik sorunlar yaşayan kişiler değil, isteyen herkes hayatının herhangi bir döneminde psikoterapi sürecine girebilir. Psikoterapi eğitimini almış ruh sağlığı uzmanları (Psikiyatrist, Psikolog ya da Psikolojik Danışman) tarafından uygulanabilir. Psikoterapist kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar.