Bebeklik döneminden itibaren gelişim aşamalarının değerlendirilmesi, bebek ve çocuklar için geliştirilmiş gelişim gözlem formları doğrultusunda bireysel çalışmalar planlamaktadır.

CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) Zeka Testi
5-17 yaş arası çocukların zihinsel becerilerini ölçen ve güçlü/desteklenmesi gereken alanları belirleyen bir zeka değerlendirme testidir.

WISCR Zeka Testi

6-16 yaş arası çocukların zihinsel becerilerini ölçen bir zeka değerlendirme testidir.

Okul Olgunluğu Değerlendirmesi

Ülkemizin standartlarına göre geliştirilmiş tek okul olgunluğu testi olan Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği ile çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminin okula başlamaya hazır olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Nöropsikolojik Yaklaşımla Temellendirilmiş PASS Teorisi Bilişsel Destek Programı

5 –17 yaş arası çocuk ve gençler için düzenlenmiş olan bilişsel müdahale programıdır. Bireysel değerlendirme ile öğrencinin Planlama, Eş zamanlılık, Dikkat ve Ardıllık performansı değerlendirilir ve öğrenciye özel bir plan oluşturulur. Bu sayede öğrenme performansını etkileyen olumlu ya da olumsuz yanlar değerlendirilebilir. Sonuç olarak; öğrenmekten keyif alan, bilişsel başarı duygusunu yaşayan, kendi güçlü yanlarını bilen ve onları kullanabilen çocukların gelişimine katkı sağlanır.

Kullanıldığı alanlar;

  • Akademik performasını geliştirmek isteyen öğrenciler,
  • Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi),
  • Odaklanma konusunda güçlük yaşayan öğrenciler (Dikkat Eksikliği, DEHB),
  • Bildiği konularda basit hatalar yapan öğrenciler,
  • Akademik çalışmalarını uzun saatlerde tamamlayan öğrenciler bireysel olarak planlanan çalışma programından oldukça yarar göreceklerdir.