OUR SERVICES

Service platform

We provide all kind of financial service with expert advisor

PSİKOTERAPİ

Psikoterapi sürecinde terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır. Sadece psikolojik sorunlar yaşayan kişiler değil, isteyen herkes hayatının herhangi bir döneminde psikoterapi sürecine girebilir. Psikoterapi eğitimini almış ruh sağlığı uzmanları (Psikiyatrist, Psikolog ya da Psikolojik Danışman) tarafından uygulanabilir. Psikoterapist kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar.

OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi çocuğun zorluklarla baş edip çözümler bulmasını ve problem çözme yeteneğini güçlendirmesini sağlar. Oyun terapisi sırasında psikoterapist, duygusal süreçleri oyun eşliğinde destekler.

GAIN A SUCCESS

Empower your Business with Us !

Improve him believe opinion offered met and end cheered forbade. Friendly as stronger speedily by recurred.

95 %

Percent of users recommend us to friends and family

320 +

Percent of users recommend us to friends and family

25 k

Percent of users recommend us to friends and family

OUTSTANDING FEATURES

We Provide The Best Financial
Solution For Your Busines

Customer Strategy

Take your career to next level. Apply to our team and see what we can do together.

Private Investment

Take your career to next level. Apply to our team and see what we can do together.

Insurance Consulting

Take your career to next level. Apply to our team and see what we can do together.

Business Services

Take your career to next level. Apply to our team and see what we can do together.