Nöropsikolojik Yaklaşımla Temellendirilmiş PASS Teorisi Bilişsel Destek Programı

5 –17 yaş arası çocuk ve gençler için düzenlenmiş olan bilişsel müdahale programıdır. Bireysel değerlendirme ile öğrencinin Planlama, Eş zamanlılık, Dikkat ve Ardıllık performansı değerlendirilir ve öğrenciye özel bir plan oluşturulur. Bu sayede öğrenme performansını etkileyen olumlu ya da olumsuz yanlar değerlendirilebilir. Sonuç olarak; öğrenmekten keyif alan, bilişsel başarı duygusunu yaşayan, kendi güçlü yanlarını bilen ve onları kullanabilen çocukların gelişimine katkı sağlanır.

Kullanıldığı alanlar;

  • Akademik performasını geliştirmek isteyen öğrenciler,
  • Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi),
  • Odaklanma konusunda güçlük yaşayan öğrenciler (Dikkat Eksikliği, DEHB),
  • Bildiği konularda basit hatalar yapan öğrenciler,
  • Akademik çalışmalarını uzun saatlerde tamamlayan öğrenciler bireysel olarak planlanan çalışma programından oldukça yarar göreceklerdir.