ANNELIGE_ILK_ADIM

ANNELİĞE İLK ADIM Psikoeğitim Grubuna Neden Katılmalısınız?

Yapılan araştırmalarda doğum öncesi hazırlık eğitimi alan gebelerin;

  • doğuma bilinçli olarak hazırlandıkları, bu nedenle özgüvenlerinin arttığı,
  • doğum sonrası lohusalık depresyonuyla daha az karşılaştıkları,
  • kendi özbakımları ve bebek bakımı konusunda daha rahat oldukları,
  • bedensel ve ruhsal değişime uyum sağlama konusunda daha başarılı olduklarını,
  • bebeğini olumlu algıladığı,
  • ona bağlanma sürecinin hızlı olduğu ve benlik saygısının artığı,
  • ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme oranlarının ve emzirme süresinin arttığı saptanmıştır.

Ayrıca anne adaylarının gebelikleri süresince stres düzeylerini yönetebilmeleri için aldıkları psikoeğitim desteğinin, doğan çocukların beden ve zihin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli  araştırmalarda tespit edilmiştir.

Bu eğitimin diğer eğitimlerden farkı; her yerde bulunan bilgilerin tekrar dile getirilmesinin ötesinde, her anne adayının bireysel olarak katılım gösterebileceği bir gruptur. Bu nedenle oturumlarda devamlılık önemlidir.