OUR SERVICES

We provide all kind service

Improve him believe opinion offered met and end cheered forbade. Friendly as stronger speedily by recurred.

PSİKOTERAPİ

Psikoterapi sürecinde terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır. Sadece psikolojik sorunlar yaşayan kişiler değil, isteyen herkes hayatının herhangi bir döneminde psikoterapi sürecine girebilir. Psikoterapi eğitimini almış ruh sağlığı uzmanları (Psikiyatrist, Psikolog ya da Psikolojik Danışman) tarafından uygulanabilir. Psikoterapist kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar.

OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi çocuğun zorluklarla baş edip çözümler bulmasını ve problem çözme yeteneğini güçlendirmesini sağlar. Oyun terapisi sırasında psikoterapist, duygusal süreçleri oyun eşliğinde destekler.

WHO WE ARE

Start up your Career Ventures With Phainc

We have the most famous experts in reputable company providing expert advice on Wills, Lasting Power of Attorney and Debt Solut.

  • Advanced Manufacturing
  • Social & Public Sector
  • Finance and Regulation

MY PROJECTS

Introduce My Completed Works

We have continued to be innovators for our industry, with an entrepreneurial culture that is never satisfied with the status quo, for ourselves or for our clients.

Still have some Question left?

Call us for a free consulation at (+000) 888.666.88

OUTSTANDING FEATURES

Providing Best Financial Service to Our Customer
is Our Main Goal

Finding out exactly who your customers are and structuring your digital presence to address their needs is one of the cornerstones.
  • Advanced Manufacturing
  • Social & Public Sector
  • Finance and Regulation